Black squares on screen

Windows 11, RTX 3060
Przechwytywanie
.